Mednarodno povezovanje v kulturi in projekt CELA – Connecting Emerging Literary Artists

V sodelovanju je prihodnost

Leto 2019 je bilo za slovenske prijavitelje projektov sodelovanja, ki jih v svojem programu Kultura podpira Evropska Unija, znova zelo uspešno in nadaljuje trend, kot ga zaznavajo vsakoletne statistike. »Med 106 projekti sodelovanja na področju kulture je bilo rekordno številko takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali kot partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav.« (Motovila) Slovenske organizacije so prisotne skoraj v vsakem četrtem podprtem projektu sodelovanja, kar je za našo državo spodbuden rezultat. 

Slovenske organizacije, ki delujejo na različnih področjih kulture, vsako leto znova prepoznavajo prednosti mednarodnega povezovanja in delovanja v t. i. konzorcijih partnerjev. Dobrih plati tovrstnega delovanja je mnogo, verjetno najpomembnejše je najbrž dejstvo, da mnogih vsebin slovenskemu občinstvu ti producenti samostojno ne bi zmogli predstaviti, bodisi zaradi prevelikih finančnih vložkov bodisi zaradi omejenih kapacitet, a ni zanemarljiv niti rezultat nadgrajevanja povezovanj med partnerji in novih priložnosti, t. i. spin-off učinek. Sodelovanje v projektih prinaša mnogo priložnosti, da se partnerji dobro spoznajo, izmenjujejo ideje in izkušnje, in nemalokrat se v takih izmenjavah »zgodijo« idejne zasnove za nove projekte in nove oblike sodelovanja. Slovenski kulturni producenti (p)ostajamo pomemben del teh zgodb in ena takih, ki se je zgodila kot spin-off preteklih projektov, je tudi projekt CELA, v katerem pri Založbi Goga sodelujemo kot eden izmed enajstih partnerjev.

CELAEUje štiriletni mednarodni projekt, v katerem sodeluje trideset avtorjev, osemdeset prevajalcev in šest literarnih specialistov iz desetih evropskih držav: Nizozemske, Belgije, Španije, Portugalske, Italije, Poljske, Češke, Romunije, Srbije in Slovenije. Perspektivni literarni ustvarjalci lahko znotraj mreže uveljavljenih evropskih kulturnih literarnih producentov razvijajo svoje potenciale in svoje delo predstavijo evropski javnosti in strokovnemu občinstvu. Projekt je zasnovan v dveh fazah: prva je izobraževalno-produkcijska, v kateri mladi ustvarjalci pišejo in prevajajo besedila, literarni specialisti pa skrbijo za postprodukcijo, v drugi fazi pa je pozornost namenjena predstavitvi javnosti v obliki promocije po evropskih literarnih festivalih in literarnih sejmih. Projekt si je za svoj cilj zadal opolnomočenje talentiranih literarnih ustvarjalcev, da bi z več znanja in kompetenc vstopali na trg dela in ponesli literaturo t. i. »malih jezikov« v svet.

Kot slovenski koproducent smo k sodelovanju pri projektu povabili tri odlične slovenske mlade avtorje, Mirta Komela, Agato Tomažič in Andraža Rožmana, besedila avtorjev ostalih partnerjev pa prevajajo perspektivni mladi prevajalci: Ariela Herček in Nika Štrovs (nizozemščina – flamsko in belgijsko narečje), Katja Petrovec (španščina), Maruša Fakin (portugalščina), Martin Peter Kastelic (italijanščina), Pia Hrovat (poljščina), Vesna Dragar (češčina), Lara Potočnik (romunščina) in Natalija Milovanović (srbščina). 

Vir: https://ced-slovenia.eu/projekti-sodelovanja-2019-ponovno-rekordni-rezultati/