Zbirka Lojzeta Podobnika: Tudi to je bil naš čas

Fotografije so del zbirke Lojzeta Podobnika. Prikazujejo Rome – posameznike in družine – z Dolenjske in iz Bele krajine. Podobnik se je celo življenje ukvarjal z Romi, najprej po službeni dolžnosti, pozneje kot literat in zbiratelj njihovih spominov.

Na fotografijah je viden takratni socialni položaj Romov, ki so v tistem času živeli na obrobju civilizacije. Živeli so v revščini, od danes na jutri in bili prepuščeni sami sebi. Kot posamezniki so bili nepoznani, kot skupina pa so jih prepoznali le kot Cigane – Brajdiče, Hudorovce …, ki so jih označevali le kot potepuhe, brezdelneže, veseljake, tatove ipd. Fotografije ljudi so nastale okoli leta 1960, naselij pa okoli leta 1980.

Fotografije hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, SI_ZAL_NME/0308, Zbirka fotografij, Akcesija Lojze Podobnik.

Romsko naselje Šmihel
Romsko naselje Dobruška vas
Romsko naselje Brezje
Romsko naselje Otočec