Družba smo aktivni posamezniki!

Od vrtca pa vse do upokojitve. Ko zaključimo z dopoldanskimi obveznostmi, ko zaključimo s šolo, službo, se Slovenci zatečemo v društva, kjer začnemo uresničevati svoje interese in potrebo po druženju. S svojim društvom spreminjamo svet na bolje oz. vsaj svojo lokalno družbo, kar pa je pomemben korak na poti do srečne in bogate skupnosti. Zadovoljni in izpopolnjeni posamezniki so gonilo zdravega duha v zdravem mestu, če se nekoliko navežem na letošnji slogan novomeške občine ob Štukljevem letu.

Združujemo se glede na starost, interese in potrebe. Pogosto v društvu spoznamo prave prijatelje, dobimo občutek pripadnosti in razvijemo svoje socialne veščine. Pomemben element društev in nevladnih organizacij je prostovoljnost. Nekaj najlepšega je videti, ko se civilna družba organizira in postane aktivna, takrat se namreč podrejo vse institucionalne prepreke. Na ta način posamezniki drug drugega neposredno opolnomočijo. Največkrat se prebudimo ob naravnih katastrofah in drugih kriznih situacijah, ko institucije ne zmorejo več oz. ne vidijo vseh posameznikov, ki so odrinjeni na rob. V človekovi naravi se zbudi altruist, ki nesebično pomaga posamezniku in zna podati roko.

 

V tokratni številki smo želeli pokazati, da je civilna družba živa tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Ljudje smo aktivni in bežimo iz pasivnosti, v katero nas sili računalniška tehnologija, ki nam omogoča virtualno življenje za štirimi stenami. Vrtčevski in šolski otroci se popoldne in med vikendom srečujejo pri tabornikih, skavtih, gasilcih, v pevskih zborih … »Enkrat tabornik, vedno tabornik,« se sliši iz njihovih ust. Ko odrastejo, vstopijo še v študentska in mladinska društva, ki jim omogočijo, da soustvarjajo študentsko sceno in politiko. Pojavi se še potreba po ustvarjanju, športu … in te potrebe bomo najlažje uresničili z nekom, ki misli podobno kot mi. Osebno rast tako doživljamo v stanovskih, interesnih in športnih društvih.

 

Društva in nevladne organizacije imajo pogosto tudi svoje statute in organizirano vodstvo, ki mora poleg organiziranih srečanj znati poiskati tudi sredstva za delovanje. Ta del je velikokrat precej zahteven in neprofesionalcem povzroča številne sive lase, toda vedno znova se najdejo posamezniki, ki tudi tukaj najdejo svoj skriti talent in premagajo birokratske ovire. Povezani smo močnejši in težko nas je ustaviti.

 

Bodimo še naprej aktivni in soustvarili bomo najboljšo družbo!