Aleš Gabrič

Pravilno je, da se z vsem ne strinjamo

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar. Kot znanstvenik je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino, kjer raziskuje novejšo slovensko politično kulturnopolitično…

23. 09. 2016